Selecteer een pagina

Onze aanpak

Bewindexpert helpt u uw financiën te beheren of weer onder controle te krijgen. Dit doen wij door uw levensovertuiging en mogelijkheden zo veel als mogelijk als uitgangspunt te nemen.

Wanneer u een bewindvoerder zoekt, kunt u zich bij Bewindexpert aanmelden. Wij nemen telefonisch contact met u op voor een kennismakingsgesprek. Als voorbereiding sturen wij u een aanmeldingsformulier, dat u zo volledig mogelijk moet invullen.

Kennismaking

We beginnen met een kennismakingsgesprek. Hierin leggen wij u uit wat beschermingsbewind inhoudt en wat dit voor u in de praktijk betekent. Daarnaast gaan we inzichtelijk krijgen hoe uw financiële situatie eruitziet en wat de gewenste situatie is. Belangrijk is dat we duidelijk maken wat we van elkaar verwachten.

Als u nog geen verzoek bij de rechtbank heeft gedaan, dan beginnen we daarmee. Wanneer u met ons in zee wilt gaan, vullen we de documenten in die rechtbank nodig heeft (dit zijn het verzoekschrift, de bereidverklaring en het plan van aanpak). De documenten worden ingediend bij de rechtbank en de kantonrechter zal u op een rechtszitting horen. Als de rechter akkoord gaat, ontvang ik de beschikking en neem ik contact met u op. Vanaf dat moment ben ik medeverantwoordelijk voor uw geldzaken.

We bekijken ook uw aanmeldingsformulier om onduidelijkheden weg te nemen en om te bepalen welke informatie nog ontbreekt. We maken een korte inventarisatie van uw bezittingen en schulden, om na te gaan of u voor bijzondere bijstand in aanmerking komt.

Intake

Na de beschikking van de rechtbank maken we een afspraak om bij elkaar te komen en de nodige gegevens uit te wisselen. Intussen hebben wij een nieuwe bankrekening op uw naam geopend.  De bankrekening beheren wij. U ontvangt wel een betaalpas, zodat u leefgeld kunt opnemen.

We maken ook een compleet overzicht van uw inkomsten & uitgaven en uw bezittingen & schulden.

Vervolg

Na de intake hebben we regelmatig contact met u. U ontvangt bv. maandelijks een overzicht van uw financiële situatie. We openen uw post, vragen toeslagen aan, betalen de vaste lasten en doen belastingaangifte.

1x per jaar brengen we verslag uit aan de rechtbank.

U kunt natuurlijk ook zelf contact met ons opnemen; zie de pagina Contact.